Unit 5: Türkiye’de Kültürel Çeşitlilik

Kültür İle İlgili Tanımlar Ve Kullanımları

Aktivite A: Eşleştirme

Aşağıdaki terimleri anlamlarıyla eşleştirin.

Aktivite B: Konuşma – Tartışma

Aşağıdaki kültürle ilgili sözleri inceleyin. Bu sözlere katılıyor musunuz? Neden? Açıklayınız.

Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, mutluluğa eriştirmek için iki orduya ihtiyaç vardır; biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran kültür ordusu.
Mustafa Kemal Atatürk

Kültürün ilk basamağı, anadilini iyi konuşmak ve iyi yazmaktır.
Peyami Safa

Aktivite C: Seçme

Transcript.docx

Aktivite Ç: Eşleştirme

Aktivite D

Aşağıdaki soruları videoya göre yanıtlayın.

  1. Türkiye’nin biçok yerinde din ve kültür çeşitliliği vardır. Antakya’yı farklı kılan nedir?
  2. Dini çeşitlilik açısından ne tür ilkler Antakya’da yaşanmıştır?
  3. Halk ‘kültürel kardeşlik’ konusunu nasıl benimsemiş? Örnek verir misiniz?
  4. Kültürel kardeşlik konusunda din adamlarının rölü nedir? Günümüzde toplumda başka ne tür rol modeli insalar bu konuda etkili olabilir?

Lisans

 Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı için ikon

Konuşan Paragraflar Copyright © 2021 by Esra Predolac and Saadet Ebru Ergul is licensed under a Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı, except where otherwise noted.