Ünite 3: Sosyal Medya Kullanımı

Sosyal Medya Bağımlılığı

Aktivite A: Dinleme Öncesi – Yanıtlama

Aşağıda verilen YouTube videosunu dinleyip izlemeden önce aşağıdaki soruları yanıtlayın:

 1. Sosyal medya kullanıyor musunuz? Hangi platformları tercih ediyorsunuz? Neden?
 2. Günde ortalama kaç saatiniz sosyal medyada geçiyor?
 3. Sosyal medya bağımlısı mısınız? Sosyal medya bağımlısı tanıdıklarınız var mı?
 4. Hiç sosyal medyayı bırakmayı düşündünüz mü?
 5. Sosyal medya hayatınızı değiştirdi mi? Nasıl?
 6. Sosyal medya yokken insanlar ne yapıyorlardı?
 7. Sizce sosyal medyayı akıllıca kullanmak ne demek?
 8. Sizce sosyal medya kullanım alışkanlıkları ile ilgili kuşaklar (Z, Y, X kuşakları) arası farklılıklar var mı?

 

Transcription – Z Kuşağı Sosyal Medya Bağımlısı

Aktivite B: Dinleme Sonrası – Yanıtlama

YouTube videosunu izlerken/izledikten sonra aşağıdaki soruları yanıtlayın:

 1. Videoya göre Türkiye’de kaç milyon sosyal medya kullanıcısı var?
 2. Türk insanı günde ortalama kaç saatini sosyal medyada geçiriyor?
 3. Türkiye’de Z kuşağı günde kaç saatini sosyal medyada geçiriyor?
 4. Yapılan bu çalışmada ortaya çıkan 3 önemli sonuç nedir?
 5. Sokak röportajlarına göre gençlerin sosyal medya kullanma nedenleri nelerdir?
 6. Videoya göre Türkiye’de aşağıdaki platformları kullanan yaklaşık kaç milyon kişi var?

Lisans

 Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı için ikon

Konuşan Paragraflar Copyright © 2021 by Esra Predolac and Saadet Ebru Ergul is licensed under a Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı, except where otherwise noted.