Unit 5: Türkiye’de Kültürel Çeşitlilik

Türkiye’de Kültürel Mozaik

Aktivite A: Balkan ve Kafkas Göçmeni Olmak

Captions provided in video. Transcript.docx

Aşağıdaki soruları videoya göre yanıtlayın.

 1. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu bir göçle kurulma hikayesi. Neden? Bu göçmenler kim, nereden göç ettiler? Bu göçler ne zaman başladı ve ne zamana kadar sürdü?
 2. Türkiye’de bugün kaç milyon kişi kendisinin ya da anne veya baba tarafından Balkan veya Kafkas kökenli olduğunu düşünüyor?
 3. Mübadiller kimler? Nereden ve ne zamandan itibaren Anadolu’ya göç etmeye başlamışlar?
 4. Kim, neden küçük görülüyor?
 5. Ünlü yazar Ayşe Kulin kimliğini ve aidiyetini nasıl tanımlıyor?
 6. 1992-1995 Balkanlar için neden önemli bir tarih?
 7. Meriç’in ötesi ne demek? Meriç Nehri nerede? Ne sembolize ediyor?
 8. Mustafa Kemal Atatürk ‘Türklüğü’ nasıl tanımlamıştır?
 9. Türkiye’ye Balkanlardan veya Kafkaslardan göç edenler neden kimlik veya aidiyet sorunu yaşamıyor?
 10. Göçmenler göç süresince yaşadıkları sıkıntıları neden çocuklarına anlatmadılar?
 11. Balkanlarda kimlere Türk denir?

Aktivite B: Osmanlı’dan Günümüze Türk Yahudileri

Transcript.docx

Aşağıdaki soruları videoya göre yanıtlayın.

 1. ‘Seferad Yahudisi’ kimdir? Nereden gelmiştir? Neden ve ne zaman Osmanlıya gelmiştir?
 2. O günlerde sarayda ne tür görevler almışlardır?
 3. Sultan 2. Beyazıt ‘ İspanya Kralı Yahudileri kovarak kendi ülkesini fakirleştirmiş benimkini zenginleştirmiştir’ demiştir. Bu ne demek?
 4. ‘Varlık vergisi’ nedir? Bu vergi yahudileri nasıl etkilemiştir?
 5. ‘Yokluktan gelmek’, ‘yokluktan zenginlik yaratmak’ ne demek? Mutfak kültürü için ne demektir açıklayınız?
 6. Hiç ‘Börekas’ yediniz mi? Nasıl yapılır? Siz hangisini tercih ederdiniz? Neden?
 7. ‘Şabat’ günü nedir? Videoya göre ‘Şabat’ günü nasıl düşünülmelidir?

Aktivite C: Türkiye’de Ermeni Olmak

Transcript.docx

Aşağıdaki soruları videoya göre yanıtlayın.

 1. Tamara neden şaşırmış?
 2. Çalışanlar konuşmalarında Türkçe olmayan, Ermenice kelimeler kullandıklarını farkındalar mı?
 3. İstanbul’da Mahmutpaşa sizce nasıl bir yer? Mahmutpaşa’nın kültüründe ne varmış?
 4. Hacı Amca, Tamar Avakyan’a adını sorunca, ve Tamar olduğunu öğrenince neden Vanlı mısın diye soruyor?
 5. ‘Ah Tamara’nın hikayesi nedir? Biliyor musunuz? Bilmiyorsanız, Ahtamar Adası hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Aktivite Ç: Mezopotamya’nın Kadim Halkı: Süryaniler

Transcript.docx

Aşağıdaki soruları videoya göre yanıtlayın.

 1. Süryaniler kimlerin devamı olarak görülüyor?
 2. Hristiyanlık inancını ilk benimseyen halk hangisidir?
 3. Günümüz Türkiye’sinde Süryani nüfusu kaçtır? Türkiye’deki Süryani nüfusu neden azalmaktadır?
 4. ‘Tur Abdin’ ne anlama geliyor? Süryaniler için ‘Tur Abdin’ ne gibi bir öneme sahip?
 5. Süryanilerin göç etmesi, cemaatin azalması Süryani kültürünü nasıl etkiliyor? Dünya’da başka benzer örnekler var mıdır?

Lisans

 Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı için ikon

Konuşan Paragraflar Copyright © 2021 by Esra Predolac and Saadet Ebru Ergul is licensed under a Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı, except where otherwise noted.