Ünite 2: İş Hayatına Giriş

Atasözü ve Deyim İnceleme

Aktivite A: Konuşma – Tartışma

Aşağıdaki atasӧzlerini inceleyin ve soruları yanıtlayın.

 1. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz!
 • Ayinesi iştir, kişinin lafa bakılmaz, ne demek?
 • Bu atasӧzünü çok boyutlu tartışınız. Bu atatsӧzünü ne zaman, hangi ortamlarda/ bağlamlarda kullanırsınız? Ӧrnekler veriniz.
 • Bu atasӧzünü okuduğunuz okuma parçaları ve incelediğiniz konular açısından değerlendiriniz, örnek veriniz.

2. İşleyen demir ışıldar!/ İşleyen demir pas tutmaz!

 • İşleyen demir ışıldar/ İşleyen demir pas tutmaz, ne demek?
 • Bu atasӧzünü çok boyutlu tartışınız. Bu atatsӧzünü ne zaman, hangi ortamlarda/ bağlamlarda kullanırsınız? Ӧrnekler veriniz.
 • Her zaman ışıldayan/parlayan olmak ne demek? Neler yapmak lazım?

Aktivite B: Eşleştirme

Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştirin.

Aktivite C: Konuşma – Tartışma

İngilizcede (veya anadilinizde) yukarıdaki deyimlere benzer deyimler var mı? Sınıfınızla paylaşın, karşılaştırın.

Aktivite Ç: Seçme – Yerleştirme

image depicting a male coal miner wearing a hardhat
pixabay. Pixabay license.

“Güneşli bir günde
Masmavi göreceğiz Karadeniz’i
Balkaya’dan Kapuz’ a kadar,
Karış karış biliriz bu şehri;
EKİ’nin çiçekli bahçeleri,
Rıhtıma kömür taşıyan vagonlarıyla;
Paydos saatlerinde yollara dökülen,
Soluk benizli insanlarıyla.
Siyah akar Zonguldağın deresi
Yüz karası değil, kömür karası
Böyle kazanılır ekmek parası!”

-Orhan Veli Kanık (1946)

Orhan Veli Kanık’ın şiirini okuyun. Aşağıdaki deyimlerden hangisi/hangileri bu şiiri en uygun bir biçimde anlatır? Uygun olanları seçin. Nedenini açıklayın?

 • Ekmeğini taştan çıkarmak
 • Alın teri dökmek
 • Beş parasız kalmak
 • (Birisinin) Sırtından geçinmek
 • Dini imanı para olmak
 • Para dökmek/saçmak
 • Parayla rezil olmak

Lisans

 Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı için ikon

Konuşan Paragraflar Copyright © 2021 by Esra Predolac and Saadet Ebru Ergul is licensed under a Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı, except where otherwise noted.