Ünite 4: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

The Passive and the Reflexive

Passive Voice

Just like in English, the passive voice in Turkish is used when the person performing the action is not as significant as the act itself, or when the person performing the action is not known.

  Turkish English Equivalent
Active Şirketi 5 milyon dolara sattılar.
Hırsız paha biçilmez tabloyu çaldı.
They sold the company for 5 million dollars.
A thief stole the priceless painting.
Passive Şirket 5 milyon dolara satıldı.
Paha biçilmez tablo çalındı.
The company was sold for 5 million dollars.
The painting was stolen.

As can be seen in the examples above, the passive voice in Turkish is conveyed through suffixes, namely -Il/(I)n.

The forms of the passive suffixes are:

 • -n after verbs ending in vowels
  • beklemek – beklenmek
  • okumak – okunmak
  • istemek – istenmek
 • -In (-in, -ın, -un,-ün ) after verbs ending in ‘l’
  • almak – alınmak
  • gülmek – gülünmek
  • silmek – silinmek
  • çalmak – çalınmak
 • -Il (-il, -ıl, -ül, -ul) after verbs ending in all other consonants
  • açmak – açılmak
  • seçmek – seçilmek
  • görmek – görülmek
  • gitmek – gidilmek

The passive suffix is added to the verb stem. It comes before the negative, tense, or personal suffixes:

Araba    dün            yıka-n-ma-dı-Ø
The car yesterday  wash-Passive-Negation-Past-3rdPerson.Singular
“The car wasn’t washed yesterday.”

The object of an active sentence becomes the subject in the passive sentence. Pay attention to the case endings in the example below:

Tuğrul arabayı tamir etti.
Tuğrul repaired the car.
Araba tamir edildi.
The car was/got repaired.

The passive voice is more commonly used in Turkish than it is in English. One of the reasons for this may be the fact that the passive suffix -Il/(I)n can be attached not only to transitive verbs (verbs that take an object), but also to intransitive verbs, which is not possible in English:

Transitive verb: göndermek “to send”

Active voice: Tuğçe davetiyeleri dün gönderdi.
Tuğçe sent the invitations yesterday.
Passive voice: Davetiyeler dün gönderildi.
The invitations were sent yesterday.

Intransitive verb: gitmek “to go”

Active voice: Biz bu yaz Bodrum’a gidecek miyiz?
Will we go to Bodrum this summer?
Passive voice: Bu yaz Bodrum’a gidilecek mi?
No English translation

Adding a passive suffix to an intransitive verb creates an impersonal passive construction. No particular person(s) is understood as performing the action denoted by the verb and the closest English equivalent to such impersonal passive constructions are active sentences with ‘people’ or ‘one’ as subject:

Kuğulu Park’a nasil gidilir?
How does one go/get to Kuğulu Park? Or: How do people go/get to Kuğulu Park?
gitmek = to go = intransitive verb

Impersonal Passives mostly occur with the aorist. Examine the sentences below:

 • Börek yapılır.
 • Politika tartışılır
 • Haftasonu yürüyüşe gidilir.
 • Sofrada sohbet edilir.
 • Yemekten önce tatlı yenmez.
 • Su israf edilmez.
 • Plastik atıklar geri dönüşüm kutusuna atılır.
 • Saat 8.00 den sonra gürültü yapılmaz.

The person performing the action in passive form is expressed by “tarafından”, which is equivalent to the English “by”.

Davetiyeler Defne tarafından gönderildi.
The invitations were sent by Defne.

The suffix -ce/-ca suffix on the agent is also used, but in a formal way, to express the person/body performing action as an alternative to “tarafından”:

Belediye Başkanlığınca şiir okuma yarışması düzenlendi.
A poetry reading competition was organized by the municipality.

The Reflexive

The reflexive is used when the action of the verb refers back to the subject. In English, this is usually conveyed through the use of the reflexive pronouns:  I washed myself. OR She dressed herself.

In Turkish, the reflexive is indicated through the suffix –(I)n, which is similar to the passive suffix. Note the following:

 • yıkamak = to wash, to bathe; yıkanmak = to wash/bathe oneself
 • taramak = to comb; taranmak = to comb oneself
 • giymek = to put a clothing item on; giyinmek = to get dressed
 • soymak= to peel; soyunmak = to get undressed
 • korumak = to protect; korunmak= to protect oneself

Aktivite A: Boşluk doldurma

Aşağıdaki boşlukları etken veya edilgen yapılarla doldurun. Gerekli başka ekleri kullanmayı unutmayın. Bütün yapılarda geçmiş zamanı kullanın.

Aktivite B: Cümle Çevirme/ Yeniden Yazma

Aşağıdaki Aşağıdaki cümleleri edilgen yapılara çevirin.

Aktivite C: Boşluk doldurma

Aşağıdaki boşlukları etken, edilgen veya dönüşlü yapılarla doldurun. Gerekli başka ekleri kullanmayı unutmayın. Bütün yapılarda Geçmiş Zamanı kullanın. Hangi cümleler edilgen, hangileri dönüşlü çatı içeriyor?

Aktivite Ç: Konuşma, Tartışma

 1. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için Amerika’da son zamanlarda neler yapıldı? Başka ülkelerden örnek verebilir misiniz?
 2. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için sizce daha neler yapılmalı?
 3. Cinsiyetçi bir davranışla karşılaşıldığında ne tepki verilmeli?

Lisans

 Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı için ikon

Konuşan Paragraflar Copyright © 2021 by Esra Predolac and Saadet Ebru Ergul is licensed under a Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı, except where otherwise noted.