Ünite 2: İş Hayatına Giriş

Demet Mutlu

Demet Mutlu Fotoğraf
World Economic Forum. CC BY-NC-SA 2.0.

Demet Mutlu, Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinden olan Trendyol’un kurucusu ve CEO’sudur. New York doğumlu olan Demet Mutlu, lise öğrenimini İtalya’da, lisans eğitimini New York Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamlamıştır.

Eğitiminden sonra Türkiye, İsviçre, Japonya, Hong Kong, ve Amerika’da marka yöneticiliği yapmıştır. 2008 yılında kariyerine ara vererek Harvard’da MBA yapmaya başlamıştır. Bir yıl sonra Trendyol’u kurabilmek için eğitimini yarıda bırakıp Harvard’dan ayrılmıştır. 300 bin dolar sermayeyle kurduğu Trendyol iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde değeri 160 milyon dolar olan bir şirket haline gelmiştir. Yakın bir zamanda 1 milyar TL ciroya ulaşan Trendyol’un şimdi

1200 personeli, 12 milyon üyesi ve aylık yaklaşık 35 milyon ziyaretçisi bulunuyor.
2011 yılında ABD’li Fortune Dergisi Demet Mutlu’yu “Dünyanın En Güçlü 10 Kadın Girişimcisi” arasında gösterip kendisini “Jön Türk” olarak tanıtmıştır. 2016 yılında da Demet Mutlu Dünya Ekonomik Forumu tarafından Genç Küresel Lider Ödülü’ne layık görülmüştür.

Aktivite A: Konuşma – Tartışma

  • Sizin bildiğiniz, tanıdığınız ya da takip ettiğiniz genç ve başarılı girişimciler/iş insanları var mı? Onların hikayesi ile Demet Mutlu’nun hikayesi arasında benzerlikler ya da farklılıklar var mı?
  • Sizce genç yaşta başarılı bir girişimci olmak için ne gibi ӧzelliklere ve/veya fırsatlara sahip olmak lazım?

Aktivite B: Rol Yapma – Canlandırma

  • Demet Mutlu’yla rӧportaj yapacaksınız. Kendisine neler sormak istersiniz? En az beş soru hazırlayın ve bu soruları partnerinizle paylaşın. Sorularınızı karşılaştırın.
  • Sizce Demet Mutlu sorularınıza nasıl cevap verirdi? Partnerinizle soruları değişin ve sırayla cevaplayın.

Sözcük Listesi 

  • şirket kurmak: to start a company
  • sermaye: fund, capital
  • yatırım yapmak: to invest
  • girişmek: to undertake, embark on
  • girişimci: entrepreneur
  • girişimcilik: entrepreneurship

 

Lisans

 Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı için ikon

Konuşan Paragraflar Copyright © 2021 by Esra Predolac and Saadet Ebru Ergul is licensed under a Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı, except where otherwise noted.