Ünite 1: Kariyer Planlarım

Yazma

Aktivite A: İş İlanları İnceleme

Aşağıdaki iş arama sitelerinden birine girip ilgi ve eğitim alanınıza göre kendinize uygun bir iş ilanı bulunuz. Seçtiğiniz iş kariyer hedeflerinize uygun mu? Bir paragraf ile anlatın.

Aktivite B: Resmi Olmayan E-Posta Yazma

Çalışmayı çok istediğiniz bir şirkette/programa staja kabul oldunuz ve bu sevincinizi arkadaşınızla paylaşmak istiyorsunuz. Arkadaşınıza,

  • kabul olduğunuz şirketi/programı detaylıca tanıtan,
  • burada staj yapmanın sizin için önemini belirten,
  • ne zaman başlayacağınızı, ne iş yapacağınızı anlatan bir e-posta yazınız.

Aktivite C:  Anons Hazırlama

Okulunuzda ‘Genç Profesyoneller İşbirliği Grubu’nda çalışıyorsunuz. Okulunuza alanında çok ünlü bir profesyonel, konuşmacı olarak gelecek.

Grubunuzun sosyal medya sayfasında;

  • Gelen kişiyi tanıtan,
  • Yer, zaman, katılım bilgilerini içeren bir gönderi/anons yazınız.

Aktivite Ç: Resmi E-Posta Yazma

Okulunuzda ‘Genç Profesyoneller İşbirliği Grubu’nun başkanısınız. Grubunuzun davetlisi olarak olulunuza alanında çok ünlü bir profesyonel, konuşmacı olarak gelecek. Siz de grubun başkanı olarak, konuşmacıyı karşılamak ve ona eşlik etmek istiyorsunuz. Ancak, konuşmacının geliş saati Türkçe dersiniz ile çakışıyor.

Türkçe Hocanıza;

  • Durumu detaylıca anlatan,
  • Hocanızdan izin isteyen,
  • Kaçırdığınız dersi nasıl telafi edeceğinizi anlatan bir mesaj yazınız.

Lisans

 Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı için ikon

Konuşan Paragraflar Copyright © 2021 by Esra Predolac and Saadet Ebru Ergul is licensed under a Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı, except where otherwise noted.