Ünite 1: Kariyer Planlarım

Okuma Öncesi Çalışmalar

Aktivite A: Göz Gezdirme

Aşağıdaki okuma parçasına kısaca göz atın. Bu okuma parçasına en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

Aktivite B: Konuşma – Tartışma

 1. Kariyeriniz ile ilgili hiç detaylı bir plan yaptınız mı? Yaptıysanız, ne zaman, nerede ve kimim yardımıyla yaptığınızı belirtiniz. Henüz yapmadıysanız, neden yapmadınız?
 2. Sizce bir kariyer danışmanı kariyer planlamasıyla ilgili üniversite öğrencilerine ne gibi bilgiler verebilir?
 3. Kariyer planlaması neden ӧnemlidir?
 4. Sizce, kariyer planlaması başarının garantisi midir? Açıklayınız.

Aktivite C: Sözcük Çalışması – Eşleştirme

Aşağıdaki kelimeleri eşleştirin. Sonra bu kelimeleri partnerinizle birlikte bir cümle içinde kullanın.

Aktivite Ç: Yerleştirme

Kariyer Planlaması

Üniversite eğitimi almış birçok insanın güzel bir işte çalışmak, hem emeklerinin karşılığını alırken hem de aldığı eğitimi kullanarak daha gibi hedeflerinin olması oldukça normaldir. Ancak, her zaman bu mümkün olmamaktadır.

O zaman yapmanız gereken ilk şey, oturup geleceğiniz ile ilgili bir kariyer planı yapmaktır. Kariyer planı kariyerinizde ulaşmak istediğiniz hedefe manızı acak bir dır.

Kişiler ya istemediği işlerde çalışarak hedeflerine ulaşamamakta ya da çalıştıkları işte diklerini hissetmektedir. Bu durumun önüne geçmenin tek yolu ise güzel ve başarılı bir kariyer planlaması yapmaktır. Çünkü yapacağınız planlama hem size yol gösterecek hem de istediğinize ulaş gerekli donanımı sağlamanıza yardımcı olacaktır. Peki, sözü edilen planlama nasıl yapılmalıdır?

Kariyer planlamanın birçok sı bulunmaktadır ve kişilerin bu aşamaları  ve le ması durumunda başarıya ulaşmaları . Sözü edilen aşamalar şu şekilde sıralayabiliriz:

(1)     … [Boşluğa en uygun cümleyi yerleştirin.]

Ulaşmak istediğiniz hedefinizi belirleyin. Bunu gerçekten isteyip istemediğinizden emin olun.

(2)     … [Boşluğa en uygun cümleyi yerleştirin.]

Hangi sektörde hatta mümkünse hangi departmanda çalışmak istediğine karar vermelisin.

(3)     … [Boşluğa en uygun cümleyi yerleştirin.]

Bu aşamada öncelikle hangi noktadasın onu belirlemelisin.  yeteneklerini, sahip olduğunu leri men oldukça önemli.  larını bulup ona göre kendine abilirsin.

(4)     … [Boşluğa en uygun cümleyi yerleştirin.]

Ne yapacağını ve nasıl yapacağını planlaman seni hedeflerine ve başarıya daha hızlı acak.

Kariyer planlama konusunda her aşama çok değerli ve gerekli olmasına rağmen planlamanın en önemli noktası içinde bulunduğunuz durumu belirleme ve hareket planı ları oluşturmaktadır. Çünkü kendinizde düğünüz noktaları kariyer yolunda, hareket planına geçmeden manız gerekecektir.

Unutmayın hedefleriniz büyükse ya da güzel bir iş yaşamı hedefliyorsanız sözünü ettiğimiz planlamaları kesinlikle yapmanız gerekmektedir. Ancak böyle bilinçli bir şekilde ırsanız başarıya ulaşmanız mümkün.

Profesyonel , Eğitmen Müge Çevik’in kariyer planlaması ile ilgili konuşması da size olacaktır.

Müge Çevik’in konuşmasında öne çıkanlar:

“Kariyer planlamasına başlamak için belirli bir  yoktur. Her yaşta, her de, mesleğe başlamadan ya da yıllarca çalıştıktan sonra kariyer planlaması yapılabilir. Ancak tabii ki en doğru zaman bunu üniversite yıllarında ya da bir teknik okul okurken yapmak, hatta öncesinde yapabilmektir.

Üniversitede bölümü belirlemeden önce bir la çalışmak, o gencin kendi potansiyelini abileceğini bulması adına çok dir.

Üniversitede kariyer planlaması yapmak için en ılan alanlardan bir tanesi, gençlerin iş alanlarını tanımıyor olmasıdır. Bunu yapabilmek için özellikle dığımız şey  yapıyor olmaktır. İş dünyasını ve ı tanımak için büyük bir şanstır.

Kariyer planlaması öncelikle pek çok e  yapılır. Kişinin na ı, teknik konulara olan becerisi, sosyalliği ve yaratıcılığı değerlendirilir. Kariyerin içerisinde de kariyer planlaması yapılabilir. Yıllarca iş dünyası içerisinde çalışan profesyoneller de kariyer planlaması yapabilir.

 kariyer planlaması yapmak her yaşta mümkündür.”

Text copyright by Toptalent.co.  Used with permission.

Okuma Sonrası

Aktivite D: Yerleştirme

Okuma parçasından çıkarılan dört altbaşlığı yeniden okuma parçasına yerleştirin.

Aktivite E: Okuma – Anlama

Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplandırın.

 1. Kariyer planı yapmanın avantajları nedir?
 2. Kariyer planlamasının en önemli noktası nedir? Neden?
 3. Kariyer planlamasını kimler yapabilir?
 4. Üniversiteli gençler neden kariyer planlaması yapmada zorlanıyorlar? Bu sorun nasıl giderilebilir?

Aktivite F: Sözcük Çalışması – Cümlede Kullanma

Aşağıdaki kelimeleri uygun boşluklara yerleştirin. Bazı durumlarda kelimelere ek(ler) (ismin halleri, vs.) getirmeniz gerekebilir.

Aktivite G: Sözcük Çalışması – Eş Anlamlılar

Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamları yukarıdaki okuma parçasında yer alıyor. Bu sözcükleri bulun.

Aktivite H: Sözcük Çalışması – Aynı Sözcük Farklı Anlamlar

Yukarıdaki okuma parçasında iki tane Ancak cümlesi var. Dikkat ettiyseniz, bu Ancak sözcüklerinin anlamları farklı.

 1. Ancak, her zaman bu mümkün olmamaktadır.
 2. Ancak böyle bilinçli bir şekilde davranırsanız başarıya ulaşmanız mümkün.

Yukarıdaki Ancak kelimelerini bağlamlarında / cümle içerisinde inceleyin. Yukarıdaki Ancak kelimeleri ne anlama geliyor?

Ancak kelimesinin bir anlamı “however, but.” Diğer anlamı “only, if only.” Cümle içerisinde yer alan Ancak kelimelerini bu anlamlarıyla eşleştirin.

Bağlam. Aşağıdaki cümleleri bağlamlarında incelyin. Ancak kelimelerinin anlamları nelerdir?

Aktivite I: Konuşma – Tartışma

 1. Siz güçlü bir kariyer planlaması yapmaya karar verdiniz. Nereden başlayacaksınız? Hangi adımları atacaksınız? Not alıp, notlarınızı partnerinizle paylaşın.
 2. Farzedin ki bir kariyer danışmanıyla görüşeceksiniz. Kariyer danışmanına ne gibi sorular sormak istersiniz? Sorularınızı partnerinizle paylaşın.

Aktivite İ: Rol Yapma – Canlandırma

Senaryo 1: Bir partner bulun. Biriniz Kariyer Danışmanı diğeriniz Üniversite Öğrencisi rolünü oynayın.

 • Kariyer Danışmanı. Siz bir üniversitenin kariyer merkezinde çalışan tecrübeli bir danışmansınız. Bir öğrenciyle görüşmeniz var. Ӧğrencinin sorularını dikkatlice dinleyip yanıtlayın. Yeni ӧğrendiğiniz kelimeleri kullanın.
 • Üniversite Öğrencisi: Siz üniversitede okuyan bir öğrencisiniz. Bir kariyer danışmanınızla görüşmeniz var. En az 5 soru hazırlayın. Sorularınızı hazırlarken yeni ӧğrendiğiniz kelimeleri kullanın.

Senaryo 2: Bir partner bulun. Biriniz Kariyer Günleri Temsilcisi diğeriniz Üniversite Öğrencisi rolünü oynayın.

 • Kariyer Günleri Temsilcisi
 • Üniversite Öğrencisi

Okulunuzda kariyer günleri temsilcisinden randevu almak istiyorsunuz, kendisi çok yoğun ve zamanı kısıtlı. Uygun zaman ayarlayabilmek sizin için çok ӧnemli. Bir telefon gӧrüşmesi yapın.

Lisans

 Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı için ikon

Konuşan Paragraflar Copyright © 2021 by Esra Predolac and Saadet Ebru Ergul is licensed under a Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı, except where otherwise noted.