Ünite 4: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Cinsiyetçi Söylemler

Aktivite A: Eşleştirme

Aşağıda sıralanan cinsiyetçi sözcükler yerine hangi sözcükler kullanılabilir?   

Aktivite B: Konuşma – Tartışma

Aşağıda sıralanan cinsiyetçi söylemleri/deyimleri inceleyin.

 1. Partnerinizle birlikte bu söylemlerin/deyimlerin neden ayrımcı ve incitici olduğunu tartışın.
 2. İngilizce’de bunlara benzer cinsiyetçi söylemler var mıdır? Hangileri? Türkçe ve Ingilizce’deki bu cinsiyetçi deyimlerin ortak noktası/noktaları veya varsayımları nelerdir?
  • Kadın işi, erkek işi
  • Kız/Kadın başına
  • Karı gibi ağlamak
  • Karı kılıklı
  • Kız almak/ vermek
  • Adam gibi adam
  • Erkek gibi kadın

Aktivite C: Konuşma – Tartışma

Aşağıda sıralanan cinsiyetçi atasözlerini inceleyin. Partnerinizle birlikte bu atasözlerinin neden ayırımcı ve incitici olduğunu tartışın. İngilizcede bunlara benzer atasözleri var mı?

  • Saçı uzun aklı kısa.
  • Kızını dövmeyen dizini döver.
  • Elinin hamuruyla erkek işine karışma!
  • Benim derdim inekle dana, karının derdi sürmeyle kına.
  • Kadın erkeğin şeytanıdır.
  • Kadın kısmına sır verilmez.

Aktivite Ç: Sözcük Bulma

Bu paragraf Koç Holding’in 8 Mart Kadınlar Günü twitter mesajından derlenmiştir.

Aktivite D: Yeniden Yazma

Aktivite Ç’de kullanılan cinsiyetçi sözcükleri hangileriyle değiştirirsiniz? Bu paragrafı cinsiyetçi söylemler olmadan yeniden yazın.

 

Lisans

 Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı için ikon

Konuşan Paragraflar Copyright © 2021 by Esra Predolac and Saadet Ebru Ergul is licensed under a Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı, except where otherwise noted.