Ünite 4: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Okuma Öncesi Çalışmalar

Aktivite A: Göz Gezdirme

 1. Aşağıdaki okuma parçasına kısaca göz gezdirin.
 2. Bu okuma parçası ne ile ilgili? Bu okuma parçasında toplam 3 altbaşlık var.

Aktivite B: Kelime Çalışması

Aktivite C: Konuşma

 1. Aşağıdaki sözcükleri inceleyin. Bu sözcükler ne anlama geliyor? Birer örnek verin.
  cinsiyet ayrımı
  cinsiyetçilik
  cinsiyetçi mesajlar
  cinsiyet eşitliği
 2. Okullarınızda, ders kitaplarınızda veya genel olarak eğitim hayatınızda hiç cinsiyetçi mesajlarla karşılaştınız mı?
 3. Eğitimciler cinisiyet eşitliğini sağlamak için neler yapabilirler?

Okuma Süresince

Cinsiyetçi okuma fişlerine karşı ‘kamu spotu’: Ayşe sofrayı kurmasın

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde kız ve erkek çocuklar arasında cinsiyet eşitliğinin sağlanması için ‘Ali ekmek al, Ayşe sofrayı kur’ gibi cinsiyetçi mesajlar içeren okuma fişlerine yönelik kamu spotu hazırladı.

1. _____________________________

Habertürk’ten Aykut Yılmaz’ın haberine göre, açılışı 21 Mayıs’da Ankara’da gerçekleştirilen Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP) kapsamında eğitim politikalarında atılacak adımlar belirlendi.
MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün okullarda kız ve erkek öğrenciler arasındaki cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına bir kamu spotu hazırlamasına karar verildi. RTÜK’ün de onay vermesiyle, kamu spotunun televizyonlarda yayınlanmasının önü açıldı.

Eğitim sektöründe cinsiyet eşitliğini    yaygınlaştırmayı amaçlayan kamu spotunda, eski okul fişlerine atıf yapılarak, “Ali topu at, Ayşe topu tut. Ali ekmek al, Ayşe sofra kur. Ali babana yardım et, Ayşe annene yardım et. Ali adam ol. Ayşe, Ayşe. Bunları yeniden yazmaya var mısın?” deniliyor.

2. _____________________________

Buna göre, 10 ilde 40 pilot okulda uygulanmaya başlanan projenin tek ayağı kamu spotundan da oluşmuyor. MEB yetkilileri, 24 ay sürecek proje çerçevesinde 10 ders programının ve 80 ders kitabının da elden geçirileceğini belirtiyor. Ders kitaplarından cinsiyet eşitliğine aykırı bölümlerin çıkarılması planlanıyor.

Öte yandan toplumsal cinsiyet eşitliğinin müfredatın içinde eritilmesi, ancak ders konusu olarak okutulmayacağı da kaydediliyor.

Projeyi değerlendiren RTÜK üyesi Esat Çıplak, “Ekmek almak sadece erkek işi ya da sofra kurmak sadece kadın işi değil. Cinsiyet ayrımı çocukluktan başlıyor. Maalesef okullarda da yapılıyor. Bunu engellemek için güzel bir kamu spotu hazırlanmış. Biz de onay verdik” diye konuştu.

3. _____________________________

Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP) kapsamında eğitim politikalarında atılacak adımlar belirlendi.
ETCEP, 10 ilde 40 pilot okulda gerçekleştiriliyor. Projeyle üç temel sonuca ulaşılması hedefleniyor. Bunlar okullardaki akademik ve idari personele yönelik bir kılavuz ve değerlendirme aracı olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teminat Aracı’nın hazırlanması, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı yaklaşımın eğitim sisteminin tamamında benimsenmesi ve müfredatın toplumsal cinsiyet eşitliği açısından incelenmesi ve gözden geçirilmesi.

Okuma Sonrası

Aktivite Ç: Okuma – Anlama

Aşağıdaki açıklamalar doğru mu, yanlış mı?

Aktivite D: Sözcük Çalışması

Aşağıdaki sözcükleri uygun boşluklara yerleştirin.

Aktivite E: Sözcük Çalışması –  Eş Anlamlılar

Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlarını yukarıdaki okuma parçasında mevcut. Bu sözcükleri bulun.

Aktivite F: Sözcük Çalışması – ‘Ancak’

Aşağıdaki cümleyi inceleyin. Bu cümlede geçen ancak sözcüğünün anlamı “sadece” veya “ama” mıdır?

Aktivite G: Tartışma –  Konuşma

Aşağıdaki soruları yanıtlayın.

1. Sizce eğitim bakanlıkları, ve genel olarak devletler, cinsiyet eşitliğini geliştirmekle yükümlü müdür? Neden, neden değil?

2. Cinsiyet eşitliğini geliştirmek için kim ne yapmalıdır?

Aktivite H: Rol Yapma – Canlandırma

Senaryo: Bir partner bulun. Biriniz ETCEP Temsilcisi diğeriniz Gazeteci rolünü oynayın.

Kişi 1: ETCEP Temsilcisi. Siz Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP) üzerine çalışan bir eğitimcisiniz. 21 Mayıs’taki ETCEP açılışı sırasında gazetecilerle görüşüyorsunuz. Bir gazetecinin sorularını dikkatlice dinleyip yanıtlayın. Yeni ӧğrendiğiniz kelimeleri kullanın.

Kişi 2: Gazeteci: Size ETCEP açılışına katılan bir gazetecisiniz. ETCEP Temsilcisine soru sorma fırsatınız var. En az 3 soru hazırlayın. Sorularınızı hazırlarken yeni ӧğrendiğiniz kelimeleri kullanın.

 

 

definition

Lisans

 Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı için ikon

Konuşan Paragraflar Copyright © 2021 by Esra Predolac and Saadet Ebru Ergul is licensed under a Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı, except where otherwise noted.