Unit 5: Türkiye’de Kültürel Çeşitlilik

Türkiye’deki UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine dahil şehirler/yerler. Courtesy of NordNordWest

Aktivite A: Konuşma – Tartışma

 1. ‘Türkiye Dünya Mirası Listesi’nde yer alan miras alanlarını daha önce duydunuz mu? Hangilerini duydunuz? Nereden duydunuz?
 2. Türkiye Dünya Mirası Listesi’ndeki ondokuz alandan onyedisi kültürel ikisi karma alandır. ‘Karma’ denilince ne anlıyorsunuz? Sizce hangileri karma alanlardır? Neden?
 3. Bu listede yer almayan ancak sizce mutlaka yer alması gereken kültürel veya karma bir miras alanı var mıdır? Neden?
 4. Amerika’da UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan hangi miras alanlarını biliyorsunuz? Bu miras alanları hangi özellikleri sebebiyle bu listede yer alıyor?
 5. ‘Türkiye Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bölgeler hangi uygarlıkları temsil ediyor?
 6. Geçmişten bugüne Anadolu coğrafyasında yaşamış olan bu uygarlıklar sizce dünya kültürünü nasıl etkilemişlerdir? Örnek verebilir misiniz?
  İpucu: ilk para, ticaret, yazılı kanunlar, site-şehirler, çengelli iğne/Fibula, Kadeş Antlaşması, Truva Atı, Kral Yolu, Midas, Hipokrat, Heredot, vs. Bunlardan hangilerini daha önce duydunuz? Neler söyleyebilirsiniz?
 7. Türkiye coğrafyasında geçmişten bugüne yaşayan uygarlıkların sizce günümüz Türk kültürü üzerinde etkileri var mıdır? Varsa, bu etkileri hangi kültürel öğelerde görebiliriz?
 8. Bu listedeki miras alanlarından hangisi sizce en önemlisidir? Neden?
 9. Bir gün ziyaret etme fırsatınız olsa hangi miras alanını görmek istediniz? Neden?

Lisans

 Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı için ikon

Konuşan Paragraflar Copyright © 2021 by Esra Predolac and Saadet Ebru Ergul is licensed under a Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı, except where otherwise noted.